Det var i mars i år at Norled AS og Fjord1 AS startet arbeidet med å se om det fantes grunnlag for en fusjon mellom de to selskapene. Partene har hele tiden vært enige om at en sammenslåing ville være en god industriell løsning.

– Samtalene om en mulig fusjon er nå avsluttet uten at noen løsning blir lagt fram for eierne. Etter en totalvurdering er partene enige om å avslutte drøftingene om ett felles selskap, skriver selskapene i en felles pressemelding.

På Fosen drifter ferjeselskapet Fjord1 sambandet Flakk - Rørvik, mens Norled har ferjene i sambandet Brekstad - Valset.Les også: Aarbergsbotten reagerer på klima-utspillEkstraordinært møte skal legge føringer for framtidens ferjesamband på FosenAtB har inngått kontrakt med Boreal