Trond Vilhelm (52) leder Norges største øko-meieri. Nå får selskapet nye eiere