Kommunen får tvangsmulkt etter brutt rapporteringsplikt