Foto (også forside): Stian Lysberg Solum, Forsvarets Mediesenter