- 6000 laks rømte fra oppdrettsanlegg på Fosen

foto