Opphever sperring. Flakk - Rørvik er igjen åpent

foto