– Arbeidsmarkedet i Trøndelag opplever en rekordlav ledighet. Det er nedgang i alle landets fylker, men med en ledighet på 1,8 prosent ligger Trøndelag godt under landsnittet på 2,2 prosent, sier Bernt Asle Arntsen, fungerende regiondirektør i NAV Trøndelag, i en pressemelding.

Høy aktivitet

Det er nedgang i alle yrkesgrupper, med unntak av akademiske yrker. Størst prosentvis nedgang er det blant ingeniører, IKT-fag og industri. Nedgangen er også betydelig for meglere og konsulenter.

– I industrien har antall ledige blitt redusert med 565 personer det siste året, og det viser at det høy aktivitet i fylket, sier Arntsen.

Lokale variasjoner i fylket

Hele 11 av Trøndelags 47 kommuner hadde i mai en ledighet på under 1 prosent og bare ni kommuner har over 2 prosent ledighet.

Blant kommunene med mer enn 10.000 innbyggere har Namsos og Melhus lavest ledighet, med 1,6 prosent. Deretter følger Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Levanger med 1,9 prosent, Verdal og Malvik med 2,1 prosent og Steinkjer med 2,3 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

Høyest ledighet på Frøya og i Meldal med 2,6 prosent, lavest ledighet finner vi i Høylandet med 0,2 prosent.

Fosen-kommunene

Ørland: 1,3 prosent ledighet

Bjugn: 1,4 prosent ledighet

Åfjord: 0,6 prosent ledighet

Roan: 1,7 prosent ledighet

Osen: Tall ikke oppgitt

Indre Fosen: 1,7 prosent ledighet