Vil ha nytt navn: Hva bør dette området hete?

foto