– Det er snakk om å bevilge penger, for så å spare i den andre enden

foto