Tips gjorde at politiet troppet opp hjemme hos mann i 80-årene