Dermed er det 200 personer som har vært elle rer omfattet av det pågående smitteutbruddet.

Kommunen skriver i pressemeldingen at totalt 37 personer fortsatt er i isolasjon etter påvist korona før de er friskmeldt.

«Når isolasjonstiden er over anses personer som ikke lenger smitteførende, men de kan fortsatt ha litt restsymptomer som hoste», påpeker kommunen.

– Stor usikkerhet

Kommunen påpeker at det er færre smittede denne uka sammenlignet med uka før. Samtidig er det stor variasjon i antall smittede fra dag til dag.

«Det er likevel så usikre tall at risiko for på ny raskt økende smitte er stor. Det er fortsatt nødvendig at alle innbyggere og besøkende til kommunen tar sine forhåndsregler», skriver kommunen i pressemeldingen.

– Ingen på sykehus

Kommunen opplyser at det nå ikke er noen innbyggere i Ørland kommune som er innlagt på St. Olavs Hospital som følge av koronavirus.

Det er heller ingen nye smittede pasienter på kommunens helseinstitusjoner, opplyses det i pressemeldingen.

«Det er fortsatt flest hustandsmedlemmer og nærkontakter som blir smittet. Alderssammensetningen blant de smittede varierer fra unge barn til eldre», skriver kommunen.

Stort press på helse

Kommunen står i et koronautbrudd samtidig som det er mange andre luftveisinfeksjoner i samfunnet.

«Helsetjenesten er presset på kapasiteten med både økt press i helsetjenesten samtidig som det er stort sykefravær blant ansatte i helsetjenesten», skriver kommunen i pressemeldingen.

Derfor anbefaler kommunen at de ansatte i helsetjenesten jobber med beskyttelsesutstyr som munnbind.

Kommunen ber også brukere i helsetjenesten være forsiktige og bruke munnbind der man opplyser at det kan være lurt.

«Dette gjør vi for å beskytte mot koronasmitte og annen smitte for pasienter og helsepersonalet», skriver Ørland kommune.

Råd til alle

På grunn av den store belastningen på helse- og omsorgstjenesten i kommunen og antallet med covid-19-smitte, ber Ørland kommune alle følge disse rådene:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg

  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter

  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

  • Bruk munnbind ved besøk på legekontorene

  • Reduser antallet nærkontakter

  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig

  • Dersom du ikke har takket ja til koronavaksine er det fortsatt mulig å gjøre det ved å kontakte vaksinekoordinator i kommunen

Kommunen minner om påbudet for munnbind på kollektivreiser til og fra Trondheim kommune, som blant annet hurtigbåten.

Oppfordring til arrangører

Kommunen ber også alle arrangører om å tenke på smittevern knyttet til arrangement de avholder.

Ørland kommune ber blant annet arrangører tenke på å ha nok areal så ingen må stå tett, at man unngår områder hvor det danner seg kø og at man legger til rette for sitteplasser der det er mulig.

Kommune anbefaler også å ha oversikt over deltakere så man kan gi beskjed dersom det blir påvist smitte i ettertid av et arrangement.

« Arrangører bør også legge til rette for bruk av munnbind», heter det i pressemeldingen.

Opprettholder tiltak i skolene

Ørland kommunen opprettholder følgende tiltak i skolene:

  • redusert kantinetilbud

  • felles samlinger utgår

  • forsterket renhold

Kommunens koronatelefon er åpen mellom klokka 09.00 og 18.00. Den har telefonnummer 947 88 545 og er åpen for koronarelaterte spørsmål og innmelding av positive hurtigtester for korona.

For å få hurtigtest skal man bestille time digitalt via kommunens hjemmeside.

Kriseledelsen har besluttet å videreføre rådene og tiltakene over til og med fredag 26. november.

– Møter for mange andre

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) uttaler i pressemeldingen at kommunens syn er at det ser ut som for mange smitteførende personer møter for mange andre mennesker i løpet av en vanlig dag.

– Dette gir så stor smittespredning at vaksineeffekten alene ikke er nok til å holde det nede, sier Myrvold.

– Hvordan utviklingen går videre, vil avhenge av etterlevelse av smittevernrådene som gjelder nasjonalt og i kommunen. Det er presset på helsetjenesten vi følger tettest nå, sier Tom Myrvold.