Store utfordringer: Kjøper sykehjemsplasser i andre kommuner i Trøndelag

foto