Mener eldre uttaler seg negativt til oppvekstsenter: – De ser ikke de samme utfordringene som vi ser

foto