Suste forbi i 50 km/t over fartsgrensen: «Impulsiv handling»