Kjørte 111 km/t i 60-sone: «Ville fremprovosere mulig ulyd»