Mens Tore var på nyfødt-avdelingen på St. Olavs, fløy siloen 150 meter bortover åkeren