– Smittesituasjonen er uendret, det er stort sett nærkontakter som er smittet, men noen andre også, sier kommuneoverlegen.

Hun sier at det er både barn og voksne blant de smittede.

– Har dere sett noe effekt enda av restriksjonene som er innført nasjonalt når det gjelder smittetall?

– Nei, det tar nok en uke til før vi ser noen endringer i smittetall som skyldes nasjonale restriksjoner nå. Det kan hende at dersom det kommer tiltak som karantenesetting av nærkontakter, så vil det få mer direkte innvirkning på smitteutbruddet vi har i dag, svarer Ledsaak.

Hun påpeker at husstandsmedlemmer smitter i liten eller ingen grad videre ut fra sin husstand. Kommunen har imidlertid ikke like god oversikt over øvrige nærkontakter.

– Jeg anbefaler alle å laste ned smittestopp- appen så kan man i større grad få beskjed dersom man har vært nærkontakt med noen som får påvist smitte, slik at man da raskere kan teste seg enn det man ellers ville gjort, sier hun.