– Vi tror noen politikere styrer mot Robek for å fraskrive seg ansvaret for tøffe valg

foto