Fullsatt sal for de første humanetiske konfirmantene

foto