Får permisjon: – Skal ikke måtte ofre familie, si opp jobb eller ofre helsa for et politisk verv

foto