To arbeidsulykker på to år: – Denne saken oppfatter vi som en «worst case»

foto