Kommer med 200 passasjerer: – Området får mye oppmerksomhet