Etterlyser salg av eiendommer: – Det er blitt vedtatt enstemmig, flere ganger

foto