Stenger grenda mens det bygges nye bruer: – Det legges opp til at de skal klare 1000-årsflommen

foto