Ferske tall fra Cicero senter for klimaforskning viser at 39 prosent nå sier ja til mer vindkraft på land, mens 34 prosent sier nei, skriver Teknisk Ukeblad. For bare et år siden var det bare 33 prosent som ønsket å bygge ut mer vindkraft på land.

Den mest negative gruppen, de som er «helt uenige» i at det bør bygges ut mer vindkraft på land, har falt fra 24 til 20 prosent.

– Det er en signifikant endring i opinionen. Vi ser for første gang på flere år en økende oppslutning om vindkraft, samtidig som andelen som er imot er fallende, sier forsker Marianne Aasen ved Cicero.

Den eneste aldersgruppen der det er flere som er mot vindkraftutbygging enn for, er dem mellom 45 og 59 år. Oppslutningen om vindkraft på land er spesielt stor blant unge, de under 30. Her er 40 prosent positive til mer vindkraft på land, mens 27 prosent er negative.

Nestleder Pernille Bonnevie Hansen i Norges Naturvernforbund har forståelse for at folk nå ønsker mer vindkraft.

– Det er ikke rart at mange ønsker mer kraft i en situasjon med høye strømpriser. Det vi er bekymret for, og ser, er at det er press på å bygge ut både vindkraft og vannkraft i sårbar natur. Vi må ikke sette klimakrisen og naturkrisen opp mot hverandre, sier hun.