Styreleder Marit Vaarheim og daglig leder John Stene i Fosen HMS konstater at etableringa er blitt en suksess, et halvår etter at de begynte å samle kunder. Foto: Snorre Berg

God start for nyetablert Fosen-firma. Nå har de over 2000 kunder

Nylig fikk Fosen HMS SA på plass et nytt styre med Marit Vaarheim som leder.