Totalt ble det felt 224 880 ryper, og det er en nedgang på 30 prosent fra foregående år. Det var nedgang i nesten alle fylker, og nedgangen var særlig stor i Finmark hvor det ble skutt 63 prosent færre ryper enn i forrige jaktår.

Sør-Trøndelag var eneste fylket hvor jegerne greide å skyte flere ryper enn året før. I alt 32 097 ryper ble lagt i bakken, og dermed er Sør-Trøndelag det fylket hvor det ble skutt flest ryper i 2008/09. Jegerne i Nord-Trøndelag skjøt 28 121 ryper samme jaktår melder Statistisk Sentralbyrå.

Fellingstallene for henholdsvis rådyr, rev og hare i 2008/09 var på 30 600, 20 100 og 23 300 dyr.