– Vi får henvendelser fra helseinstitusjoner over hele landet som ber om råd og hjelp. Kunnskapen om den nye loven er for dårlig, sier forsker og sykepleier Øyvind Kirkevold ved Nasjonalt kompetansesenter for demens.

Han tok opp saken på Helse og Rehabiliterings eldrekonferanse nylig.

De nye bestemmelsene i pasientrettighetsloven trådte i kraft fra nyttår og gjør det mulig å bruke tvang mot pasienter som ikke kan ta vare på seg selv og som nekter å ta imot nødvendig medisinsk behandling.

Reglene gjelder blant annet for demente og psykisk utviklingshemmede.

Samtykkekompetanse

Det er særlig kravet til vurdering av det som kalles pasientenes samtykkekompetanse, som skaper usikkerhet.

– Tvang kan bare brukes i helt spesielle tilfeller mot pasienter som mangler samtykkekompetanse, det vil si at de ikke har evne til å forstå sin egen situasjon. Vi har flere henvendelser fra helsearbeidere som ikke vet hvordan de skal gjøre en slik vurdering av pasientene, sier Kirkevold.

Helse og omsorgsdepartementet anslår at det i dag er om lag 6000 pasienter som er omfattet av loven om tvangsvedtak, de fleste av dem bor på sykehjem.

Extra-midler til eldre

Helse og Rehabilitering har tidligere gitt støtte til flere prosjekter i forhold til bruk av tvang i norske helseinstitusjoner, blant annet en landsomfattende kartlegging av tvang i eldreomsorgen. Nå ønsker stiftelsen seg flere prosjekter.

– Tvang er en kontroversiell og vanskelig side av eldreomsorgen. Vi håper på flere prosjekter som kan gi ny kunnskap om eldres helse og livsvilkår, sier generalsekretær Anne-Kari Holm i Helse og Rehabilitering.

Helse og Rehabilitering eies av 26 frivillige helseorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner. og deler hvert år ut midler til prosjekter innen forskning, forebyggende helsetiltak og rehabilitering.

I fjor ble det delt ut 230 millioner kroner. Pengene kommer fra overskuddet av Extra-spillet som drives av Norsk Tipping, men som eies av helse og Rehabilitering.