ANKOMMER USA: The World seilte inn til New York i september.