Over 50 prosent av hele befolkningen svarer at de leser Donald Duck.

– Barn og unge i alderen 9-15 er de ivrigste leserne. 85 prosent av denne aldersgruppen følger med på livet i Andeby, melder Statistisk sentralbyrå.