Det har vært stor uenighet blant de 23 kommunene i Nord-Trøndelag om hvordan aksjene skal fordeles. De store kommunene ønsket en fordeling kun etter folketall, mens de mange små kommunene (i folketall) naturlig nok ønsket en annen fordeling.

Kriterier

Etter høringsinnspill ble fylkestinget enig om hvilke kriterier som skulle legges til grunn.

  • 75 prosent fordeles på bakgrunn av folketallet

  • 15 prosent til kraftkommunene

  • 10 prosent fordeles likt på alle kommunene

Fornøyd

- Dette er i tråd med anbefalingene fra Leksvik kommune, så dette er vi veldig godt fornøyd med, sier ordfører Steinar Saghaug (H) i Leksvik.

Det er anslått at NTE har en verdi på 10-12 milliarder kroner.

Leksvik vil ut fra fordelingen som er vedtatt få 2,44 prosent av aksjene.

- Hva tenker du om at kommunen får aksjer for 300 millioner kroner?

- Jeg tenker at det er en betydelig verdi, som på sikt vil gi avkastning som kommer Indre Fosen kommune til gode, sier Saghaug.

Betydelig utbytte

Ut fra det fylkeskommunen har fått utbetalt i utbytte fra NTE tidligere, om lag 160 millioner kroner årlig, vil Leksvik kommune få om lag fire millioner kroner i årlig utbytte fra sine 2,44 prosent av aksjene.

- Nå er det vel signalisert at NTE vil betale ut noe mindre utbytte de neste par årene for å bygge opp egenkapital, så vi kan ikke forvente så stort utbytte de nærmeste årene, påpeker han.

Vedtaket i fylkestinget sier at aksjene overføres til kommunene fra 1. januar 2018, samtidig med at Nord- og Sør-Trøndelag blir slått sammen.