«Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011. Prosjektet skal gjøre en utbedring av veinettet på Fosen. Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n» etablert. Det kreves nå inn bompenger ved Krinsvatn bomstasjon og fergesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Totalt 1,5 milliarder kroner skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.50.000 kroner hvert årBomstasjonen på Krinsvatn i Rissa kommune startet innkreving 7. mai 2012. Hver dag passerer rundt 1400 kjøretøy, og trafikken har økt mer enn forventet. I dag ligger trafikknivået litt over hva det var før oppstart. Likevel er det ifølge daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet, store utfordringer ved Krinsvatn-bommen.Les også: Trafikkvekst kan gi billigere bomLes også: Inntektene ved Krinsvatn-bommen øker kraftig– Hver dag er det minst ett kjøretøy som passerer gjennom bomstasjonen som bevisst dekker til skiltene for å slippe å betale. Grovt regnet utgjør dette et tap på 50.000 kroner i året, sier Knut Sundet, som legger til at mange av jukserne er gjengangere.Blir gitt til politietÅrsmeldingen fra 2013 viser et bokført tap på 761.516 kroner for Fosenvegene AS. Dette tallet inkluderer blant annet inkasso- og rettssaksomkostninger etter folk som ikke betaler, elbiltrafikk (2,5 prosent av passeringene) og juksing.

– Vi har rundt 500 bilder av kjøretøy som bevisst jukser. Samtlige er overlevert til politiet, men det er likevel en stor utfordring hvordan vi skal få tatt jukserne, forteller han.Blir lei segKnut Sundet sier at absolutt alle som jukser blir tatt foto av. Selskapet har informasjon om biltype, farge på bil og i mange tilfeller fullt navn på kjøretøyeierne. Likevel er det grunnet høye beviskrav vanskelig å få gjort noe med.– Så langt har vi ikke klart å ta en eneste jukser. Jeg blir litt lei meg over folks ærlighet. Jeg vil sørge for å ordne vei, og ikke bruker krefter på dette tullet (juksemakere, journ. anm.), sier Sundet.Dyrere for alle andre– Hva kan konsekvensene bli av at så mange jukser?– Dersom juksingen fortsetter kan det i verste fall bety høyere takster og/eller utvidet innkrevingstid. Alle som forsøker å unndra seg avgift gjør det dyrere for alle andre, sier Sundet.

Knut Sundet. Foto: Magnus Okstad