- Vi er tidlig på. Meieriparken skal være hyggelig å leke i.

foto