Det ble vedtatt ved kommunestyremøtet i Bjugn i forrige uke.

Befolkningen på Tarva har lenge savnet en godkjent vannforsyning, heter det i saksframlegget til kommunestyret.

Kostnadsramme på 12 millioner

Beboerne på øya har hittil greid seg med regnvann, brønnvann og vann fra små tjern. I saksframlegget pekes det imidlertid på at vann fra disse kildene gir stort humusinnhold, og en må regne med stor bakterieflora i vannet på grunn av avføring fra fugl.

Kommunestyret har konkludert med at den sikreste måten å skaffe øysamfunnet godkjent vann, er å legge en sjøledning fra Valsneset. Kostnadsrammen på prosjektet er beregnet på mellom 10 og 12 millioner kroner.

Innbyggerne må stå for spredenettet

Rådmannen mener Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Sør-Trøndelag fylkeskommune bør støtte prosjektet siden de har store interesser på Tarva gjennom skytefeltet.

I den vedtatte innstillingen heter det at finansieringen av sjøledningen må søkes løst gjennom et partnerskap mellom kommunen, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og fylkeskommunen.

Her står det også at innbyggerne selv må stå for spredenettet på øya ved å organisere seg i et lag, og at både Ørland hovedflystasjon og Bjugn kommune bør være medlemmer i laget.

Planen er at prosjektet fullføres innen 2017.