– Å få tak på folk i Roan er positivt, men vi har hatt avgang, så vi er fortsatt i undertall, sier brannsjef Johan Uthus i Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT).

– Det blir bedre. Vi berger gjennom sommeren med det mannskapet vi har. De tre nye er satt i beredskap. Ingen av dem er ferdig utdannet brannmannskap, men de er i stand til å bistå ved hendelser, legger brannsjefen til.

8 av 16

Roan er en del av FBRT, som har ansvaret for Åfjord, Bjugn, Ørland og Roan kommuner. I Roan har det i lang tid vært utfordringer med å oppfylle beredskapskravet. I et intervju med brannsjefen i april kunne han fortelle at i Roan var én tredjedel av kravet oppfylt.

Beredskapskravet i Roan er 16 brannmannskaper. Etter nyansettelsene er antallet åtte.

– Det er tynt, og sånn er situasjonen i Roan. Det er nesten håpløst å få tak i nok folk til å fylle en hel stasjon, mener Johan Uthus.

Les også: Beredskapen i Roan bekymrer brannsjefen

– Er det mulig å oppfylle kravet på sikt?

– Jeg tror ikke at det er realistisk. Vi har alltid vært underbemannet i Roan. Med den gjennomtrekken vi har av mannskap der, så er det vanskelig å få tak på nok stabilt mannskap.

FBRT fortsetter med kontinuerlig rekruttering for å få flere interesserte på banen.

– Vi jobber blant annet mot bedrifter for å få ansatte til å melde seg.

– Gjør det beste ut av situasjonen

Selv om det i utgangspunktet er for få ansatte i Roan, er det igangsatt et overlappingssamarbeid med nærliggende stasjoner.

Etter at stasjonen på Bessaker ble lagt ned grunnet mannskapsmangel, ble det opprettet beredskap med avtale opp i mot Brannvesenet Midt, som har en stasjon i Osen. Dette gjør at Osen dekker fylkesveien sørover ned til Reppkleiv (veidelet, Hopstad) og videre fram til Bessaker. Åfjord, som er en del av FBRT, dekker fylkesveien nordover opp til Reppkleiv. Selv om det er for få ansatte i Roan, er det igangsatt et overlappingssamarbeid med stasjoner i nærheten.

– Vi har gjort det beste ut av situasjonen, mener brannsjefen.

Han ser fram til når digitalt nødnett blir innført i uke 40. Det mener brannsjefen effektiviserer brannvesenet ytterligere.

– Da får vi et automatisk oppsett som gjør at 110-sentralen alltid vil finne den nærmeste tilgjengelige ressursen som passer til sitasjonen, sier Uthus.

Brannsjef Johan Uthus er glad for at FBRT har lyktes i å rekruttere tre nye til brannvesenet i Roan. Her fra en stor beredskapsøvelse ved Krinsvatn i fjor. Foto: Magnus Okstad