Forsvaret mener det er like lite attraktivt å bo her som i Kautokeino: - Vi kommer ikke unna geografien på Ørland

foto