Ny næringspark: Vil bygge ned over 45 dekar dyrkamark

foto