Hjørnesteinsbedrift skylder kommunen millioner i ubetalte vannregninger