Sammen med Midtre Gauldal kommune ligger Rissa på toppen når det gjelder arbeidsledighet i Sør-Trøndelag. Det viser den ferske oversikten fra NAV.

Forventer bedring

Situasjonen i Rissa er imidlertid ventet å bedre seg raskt. Ledighetstallene i kommunen svinger i takt med aktiviteten på Noryards-verftet. I vår førte mange permitteringer og oppsigelser til høy arbeidsledighet. Nå har Boa-skroget ankommet verftet, og det er igjen høy aktivitet. De fleste permitterte vil innen kort tid være tilbake i arbeid. Dette er også ventet å gi utslag på ledighetstallene.

Stor nedgang i Roan

Roan er blant kommunene med lavest arbeidsledighet i Sør-Trøndelag. Roan er også kommunen som har hatt størst nedgang i arbeidsledigheten i fylket det siste året. Siden november i fjor er ledigheten nesten halvert.

Slik er ledighetstallene for Fosen-kommunene per november 2014:

Rissa 3,2 %

Osen 2,4 %

Ørland 2,2 %

Bjugn 2,2 %

Åfjord 1,8 %

Roan 1,6 %