I år koster det 5.725 kroner koster det å få tømt søpla si i Roan. Kun i Porsanger koster det mer: 5.859 kroner i året. Det er langt mer enn landsgjennomsnittet på 3.253 kroner. Spranget er stort ned til den aller billigste kommunen: Sigdal med 941 kroner i året.

Det viser den årlige undersøkelse av kommunale gebyrer utført av Statistisk Sentralbyrå for Huseiernes Landsforbund.

Dyr vannavgift

Leksvik ligger på femteplass over landets kommuner med dyreste vannavgift med 8.760 kroner i året. Landsgjennomsnittet ligger på 4.138 kroner. Kun Trysil, Gjemnes, Granvin og Samnanger er dyrere. Stavanger er aller billigst med en årlig pris på 1.279 kroner.

Undersøkelsen viser også at alle de dyreste kommunene er små.

- Små vann- og avløpsverk er kostbare i drift og kan ofte slite med kvaliteten. Huseiernes Landsforbunds mener det må satses på store interkommunale anlegg med høy kvalitet for å få møte utfordringene med økt ledningsfornyelse og mer rensing av avløp. Når den dyreste kommunen er mer enn tre ganger så dyr som den rimeligste, reagerer vi, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Prisene er basert på avgifter og gebyrer som betales for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Det er gjennomsnittsboligen i Norge.