I dag klokka 10.00 ble det kalt inn til pressekonferanse etter en konkret terrortrussel mot Norge. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik holdt pressekonferansen.Vi fulgte pressekonferansen på NRK.no.

Uspesifikk trusselPST vet ikke eksakt hvem som står bak trusselen eller hva som eventuelt er planlagt.

– Trusselen er uspesifikk med tanke på mål i Norge, og eventuelt hvem de ønsker å ramme, svarer PST-sjef Benedicte Bjørnland etter spørsmål fra NTB.Syria-krigerePST jobber ut fra at trusselen stammer fra ekstreme islamister som har tilknytning fra kamphandlinger i Syria. Det jobbes intenst med å få avklart trusselbildet.– Det er personer som har deltatt i kamphandlinger på bakken i Syria, sa PST-sjefen på spørsmål fra en TV 2-reporter.Spesifiserer ikke landbakgrunn– Er det norske statsborgere?, spør TV 2-reporteren.– Jeg kan ikke spesifisere på landbakgrunn, svarer Bjørnland.Forsvaret ikke direkte involvertBenedicte Bjørnland kan verken bekrefte eller avkrefte om de som står bak oppholder seg i Norge. Ifølge fungerende politidirektør, Vidar Refvik, skal ikke Forsvaret være direkte involvert, men det er en kontinuerlig dialog.

Relevant til saken: Har hatt høynet terrorberedskap i over ett år