Ifølge tallene til Statistisk Sentralbyrå er det flere hytter enn bolighus i Åfjord kommune. Kommunens drøyt 3000 innbyggere bor i 1400 bolighus, mens hyttefolket disponerer 1475 fritidsboliger. Det kan tyde på at fritidsbefolkningen er i flertall. Ørland kommune befinner seg i motsatt ende av skalaen. Der er det nesten ti ganger så mange bolighus som hytter.

For hele Fosen ser tallene slik ut:

Fritidsboliger                     Boliger

Åfjord                  1475                                    1400

Rissa                    1290                                   2930

Bjugn                   1220                                   2230

Leksvik                   900                                    1425

Roan                      460                                      525

Osen                      360                                      560

Ørland                   270                                    2240

Åfjord på toppen

Når det gjelder antall fritidsboliger under bygging skiller også Åfjord seg klart ut.  I 2013 ble det påbegynt nesten like mange hytter i Leksvik som i Åfjord, men det ble til gjengjeld ikke påbegynt en eneste hytte i Leksvik de to foregående årene. For Åfjords vedkommende er tallene konstant høye. For de syv Fosen-kommunene ser tallene slik ut når det gjelder påbegynte hytteprosjekter i løpet av 2013:

Åfjord                  28

Leksvik                 25

Rissa                    11

Roan                    11

Bjugn                     8

Osen                      7

Ørland                   2