Mattilsynet varsler at blåskjell fra Åfjord ikke kan spises. Målested er Askerholmen og prøver ble tatt 4.juli. Varslet gjelder til og med fredag 15. juli 2011.

Samme dag ble det tatt prøver på Ofaret i Rissa hvor det meldes at skjellene kan spises.

BlåskjellBlåskjell (Mytilus edulis) er en muslingart i blåskjellfamilien. Skallene på utsiden er blå til brunsorte, mens de innvendig er lyseblå og hvite. Blåskjellet kan bli opptil 8–9 cm langt. Blåskjellet består av to skjell som ved hjelp av to lukkemuskler åpnes og lukkes. Kun strandkrabben og sjøstjerner har krefter nok til å tvinge skallene fra hverandre og ete blåmuslingen. Vi finner blåskjell fra Middelhavet i sør, til Barentshavet i nord. Skjellene er svært utbredt langs norskekysten. De lever i klynger og fester seg til steiner, fjell og annet underlag ved hjelp av en byssustråd. Det kan være opptil 12 000 individer på en m2.