Det var i dag ettermiddag fredag i 16-tida at ferga ut til Storfosna hektet i hovedvassledningen som leder ut til Storfosna og Kråkvåg.

- Vassledningen ligger på havbunnen mellom fastlandet og de to øyene. Den har blitt holdt nede av lodd som nå mest sannsynlig har rustet og falt av. Dette førte så til at vassledningen fløt opp i ettermiddag, forklarer Ketil Aune, teknisk ansvarlig i Ørland kommune i ettermiddag.

- Hvor er bruddet?

- Det ligger nå nede på rundt hundre meters dyp.

- Hvor raskt vil dette la seg reparere?

- Dette vil ta nok ta tid. Det er høydebasseng på øyene så øybefolkningen har vann til over helga, men så blir det nok tomt, frykter Ketil Aune.

Over 200 rammet

Over 200 mennesker blir rammet av problemene som nå mest sannsynlig vil oppstå med vanntilførselen. Det bor rundt 170 mennesker på Storfosna og 50 på Kråkvåg.

Det var også problemer med brudd på vassledningen ut til øyene i 2001.

Da måtte vassledningen heves for å bli reparert. Brønnbåten Frøytrans ble den gangen satt inn i trafikk med vann til de to øyene.

Hovedvassledningen måtte også repareres i 2001. Her er den hevet og ligger fortøyd etter skaden som oppsto den gangen.
Frøytrans ble satt inn for å sikre vann til øyene under forrige brudd på vassledningen til Storfosna og Kråkvåg.