På bildet har vi en stemningsrapport fra en auksjon som ble avholdt i 1976. Bildet ble tatt under en løsøreauksjon dette året. Det var lensmann Trygve Eian som ledet det hele.

Bildet er det en leser i Bjugn som har lånt ut.

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad