Kommunens ingeniører melder at arbeidet med restaurering med svømmehallen går som planlagt. Atten tonn med flis er fjernet fra innsida av bassenget. Her kommer det etter hvert en membran som vil gjøre slutt på de store lekkasjene ut i de tekniske rommene ved siden. All råtten betong er fjernet.

Armeringsjernet på betongen som blir igjen blir satt på strøm, såkalt katodisk beskyttelse. Det skal hindre videre korrosjon.

Om politikerne finner midler til drift, kan en fylle bassenget med vatn og la anlegget fylle sin misjon for folkehelsa i Ørland kommune fra høsten av.

–Noe av utfordringa ved et slikt prosjekt er at en må ta avgjørelser under vegs, sier Jon Foss.

Da den tekniske gjennomgangen av anlegget ble gjort, avdekket en store mangler i tillegg til de en ville utbedre i det som hadde med svømmehallen å gjøre. Tilstøtende garderober og dusjanlegg som brukes av hallidrettene i Ørlandshallen får også utbedret store mangler.

Disse garderobene vil naturlig nok ikke være tilgjengelige så lenge de pusses opp. Foss regner med de skal bli ferdige innen utgangen av februar.

Midlertidige garderober gjør at normal aktivitet kan fortsette i Ørlandshallen gjennom vinteren.

Arbeidet med garderober og dusjer eller i anlegget har fordyret hele prosjektet. Imidlertid så en at denne renoveringen likevel ville bli nødvendig på sikt. Uskifting av betongdekkene er ikke vurdert som nødvendig.

–De bygde grovt og med tjukk betong, men byggeteknikkene fra den tida anlegget var nytt var annerledes enn de vi bruker i dag, sier kommuneingeniøren. I dag brukes membraner, også på betong, som hindrer fukt å trenge gjennom. Betong er ikke hundre prosent vasstett i seg sjøl.

For å unngå lekkasjer må en enten ha membraner og eller bruke tetningsmidler som trenger inn i hulrommene og varig endrer strukturen i betongen. Grinnen sier betongdekket mellom garderobene ikke er så skadet at det har gått utover bæreevnen. Når lekkasjene er tettet skal det fungere i mange år ennå.

De garderobene og dusjene som er ute av bruk grunnet renoveringa, er erstattet med brakkeløsninger på sørsida av Ørlandshallen. Brukerne vil kunne ta seg tørrskodd under tak gjennom nødutgangen på hjørnet i sørøst. Det er to containere med skiftekapasitet for til sammen 18 personer og to dusjcontainere med seks dusjer i hver. Det er også satt opp midletidige klosetter for damer og herrer i tilknytning til dette.