Det innebærer at samtlige 1.200 husstander i Leksvik blir forsynt med lokalt produsert kraft.

Det er Trønderavisa som melder om dette.

Daglig leder Terje Elverum i Røstad Kraftverk AS opplyser til avisa at det i løpet av det kommende året skal investeres 30 millioner kroner i en helt ny kraftstasjon med to nye turbiner, ny og større inntaksdam og ny rørgate.

Dette vil i sum øke den årlige kraftproduksjon fra 1,5 GWh til 9,5 GWh mens produksjonseffekten firedobles fra 700 kW til 2.700 kW.

Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Dybvik