Neste år løper kontrakten Mattilsynet i Fosen har med utleier i Sørfjorden ut, og tilsynet trenger derfor ny plass.

Staben er halvert

- Det må betydelig ombygging til om Mattilsynet skal fortsette i lokalene vi har i dag, sier Rune Knutsen.

Mattilsynet på Fosen flyttet inn i lokalene i Sørfjorden i 2005. Den gang var de 14 ansatte. Nå er staben redusert til det halve. En del av årsaken er at slakteriene både på Haugamyra og Stalwick på Vangen er nedlagte.

Avdelingen på Fosen ble i 2012 sammenslått med Steinkjer. Totalt er det 34 ansatte ved Avdeling Innherred og Fosen.

Nå skal alle Mattilsynets lokaler ha standard utforming med blant annet åpen kontorløsning.

- Knapp bemanning

- Kontorstedet på Fosen har noe knapp bemanning i forhold til å dekke alle løpende arbeidsoppgaver og avhjelpes i noen grad av personell fra Steinkjer og andre avdelinger, opplyser Knutsen.

De ansatte på Mattilsynet Fosen utfører tilsyn med alt fra gårdsbruk og fiskeoppdrettsanlegg til storkjøkken, restauranter, butikker, større næringsmiddelbedrifter og anlegg som produserer fôr og biprodukter.

- Mattilsynets viktigste arbeidsoppgave er å se til at bedriftene i kjeden fra fjord til jord og bord etterlever bestemmelsene i matloven og dyrevelferdsloven. Vi bidrar med veiledning til bedriftene om regelverkets krav, og gjennomfører tilsyn etter Dyrehelsepersonelloven og Kosmetikkloven, opplyser Knutsen.

Alle Fosen-kommuner aktuelle

- Om dere ikke blir i Sørfjorden videre framover, hvor kan det være aktuelt å lokalisere Mattilsynet i Fosen?

- I teorien kan alle kommunene i Fosen være aktuelle, men hovedtyngden av arbeid er jo der den største delen av befolkningen bor, sier Knutsen.

Mattilsynet vil trenge et lokale på 200-250 kvadratmeter med kontorplasser i åpen løsning, og noen fellesarealer. I tillegg til rom for preparering og pakking av prøver.