- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag i en kommentar til dagens tilbud fra regjeringa i årets jordbruksforhandlinger.

Tilbudet fra regjeringa er på 410 millioner kroner, noe som er langt unna landbrukets krav, som har en ramme på 1450 millioner kroner.

Omkamp fra regjeringa

Stortinget har gitt regjeringa en klar bestilling om et mangfoldig landbruk med en mulig inntektsutvikling også for de små og mellomstore brukene, samt å redusere inntektsgapet til andre grupper. Regjeringa svarer ikke på noen av oppgavene, mener Bondelaget.

- Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene. Her tar regjeringa en omkamp på landbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Dette oppleves som meget provoserende, sier Kari Åker.

- Viser ingen vilje

- Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, sier fylkesleder Kari Åker

Jordbrukets organisasjoner mottak tilbudet fra staten fredag klokka 10.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.