I sin begrunnelse for tildelingen av prisen til bedriften som ligger på Valsneset i Bjugn sier styret i Fosen Regionråd:

Bedriften er en stor nyetablering på Fosen, en av de største investeringer noen sinne i regionen. Bedriften har valgt å etablere seg på et av de første større industriområder som ble anlagt i regionen. Lokaliseringen, midt på norskekysten, tilsier at det er en strategisk plassering i forhold til det marked den skal betjene. Ved utlysing av ledige stillinger viste det seg at dette ville bli en attraktiv arbeidsplass. Det var ca. 850 søknader til de 45 – 50 utlyste stillingene. Bedriften sysselsetter i dag ca. 50 ansatte.

Etablering av denne bedriften vil forhåpentligvis tilføre regionen mye kompetanse og oppdrag til lokale leverandører.